30 év 5 percben

profSZAKMAI PÁLYAFUTÁS

Szász István, ügyvezető
Születési hely, idő:
Debrecen, 1968. augusztus 29.
Amikor nem dolgozom:
család, íjászat, utazás, motor, fotó, játék

KREATÍV PROJEKTÖTLETEK
2012-2014: Dél-dunántúli Örökségturisztikai Klaszter gesztorálása
2013: Disszeminációs portál létrehozása
2010-óta A pécsi Tv-torony kilátó és étterem marketing kommunikációja
2008: 3 dimenziós településtérképek fejlesztése (3worlD)
2005: Turisztikai termékfejlesztés: a Mecseki Dinoszaurusz promóciója.
2002:  3 dimenziós tájtérképek fejlesztése (Green-Eye)
2002-2005: Hungaricum Ház kereskedelmi rendszer.
2002-2005: Krúdy Vendéglő, Pécs
2002: Lisztiádák alapkoncepciója. Liszt-ünnepségek Nyugat-Magyarországon.
1993-1995: Perem Plusz Tv. Szubkulturális művészeti magazin. Pécsi Városi Televízió. (Képi világát a Harry Potter nemzedéknek némi fenntartással ajánlva)

MUNKAKAPCSOLAT:
2001-óta ügyvezető a Geo-Gráf Kft-ben.
2009-óta a pécsi Tv-tornyot és kilátót üzemeltető Friedwald Kft. ügyvezetője
2009-2013: a GeoScience Kutató Intézet vezetője
2013: óraadó a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken. Marketing ismeretek oktatása.
1999-2005: óraadó a PTE Földrajzi Intézet Turizmus Tanszékén. Turisztikai szoftverismeretek oktatása.
2000-2001: informatikai és termékfejlesztési menedzser a Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságán
1999-2006: vizuális menedzser, a grafikai üzletág vezetője a PannonRemark Kft-ben.
1996-1998: PTE Földrajzi Intézet (Ph.D. ösztöndíjas)
1993-1995: Pécsi Városi Televízió (műsorszerkesztő)
1990-1996: JPTE-PTE, egyetemi hallgató
1987-1990: Magyar Posta, újságkézbesítő
1984-1987: Debreceni Dohánygyár, géplakatos

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:
2012 óta a Dél-dunántúli Örökségturisztikai Klaszter titkára
2002: a Dél-Dunántúli Kerékpár-turisztikai Közhasznú Egyesület alapítója és titkára, 2012-óta elnöke.

SZAKKÉPZETTSÉG:

Vizuális, grafikai és informatikai ismeretek
PTE-TTK, Magyar Turizmus Rt., Geo-Gráf Kft., PannonRemark Kft., Pécsi Városi Televízió.

Szervezési, irányítási ismeretek:
Dél-Dunántúli Kerékpár-turisztikai Egyesület, GeoScience Kutatóintézet, Dél-dunántúli Örökségturisztikai Klaszter

Marketing ismeretek:
Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszék, Magyar Turizmus Rt.

Természettudományi, bölcsésztudományi ismeretek:
1996-1999 részvétel a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Általános Társadalom földrajzi és Urbanisztikai Tanszékén, majd a Földrajzi Intézetben a Ph.D. képzésben. Kutatási terület: A turizmus és az infrastruktúra fejlesztésének kölcsönhatásai a dél-dunántúli régióban. Térinformatika és térképek a turizmusban.
1996: Turisztikai menedzser szakvizsga
1994-1996: Urbanisztikai (terület- és településfejlesztő) szakvizsga
1993-1995: Turizmus szakirány
1990-1996: Pécs, Janus Pannonius Tudomány Egyetem TTK-BTK földrajz – történelem szak

Műszaki ismeretek:
1982 -1986:
Mechanikai műszerész: Mechwart András Gépipari Szakközépiskola, Debrecen
Géplakatos: 109. sz. Ipari Szakmunkás Képző, Debrecen

Oktatási gyakorlat:
PTE-TTK Földrajzi Intézet, PTE-Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola, ill.  dr. Ámbédkar Gimnázium Mágocsi tagozat (történelem és földrajz tanár).

Szakértői tevékenység:
2006-2007: A Dráva menti Ökológiai Régió közös határ menti horvát-magyar projekt végrehajtása során gazdaságföldrajzi szakértő
2006: külső pályázati szakértő a DDRFT-nél informatikai témakörben
1994-2008: Részvétel több tucat település, kistérségi és regionális fejlesztési koncepcióban, programban.

Kereskedelmi, üzemeltetési tapasztalat:
A pécsi Tv-torony és kilátó üzemeltetése 2010 óta
Érdekességek a Mecsek történetéből c. kiállítás projektmenedzselése, kivitelezése, üzemeltetése 2006-2007-ben
Hungaricum Ház kereskedelmi rendszer és kiállítás üzemeltetése a pécsi püspöki pincészetben (2002-2007) a pécsi Tv-toronyban (2006-2007) és a Mecsextrém Parkban (2007-2008) 

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL, ELŐADÁS:
2015. október 21. Inspirációk a borról: a Winespiration borturisztikai látogató központ létrejötte. „Új trendek a szőlészet-borászatban és borturizmusban” c. konferencia. PTE KPVK Élelmiszergazdasági és Turisztikai Intézete és a Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter szervezésében. PTE KPVK, Szekszárd.
2014. november 06. Korszerű interpretációs eszközök az ökoturisztikai látogató központokban. „A Kárpát-medence turizmusának aktuális kérdései” c. konferencia. PTE IGYK, Szekszárd.
2014. május 16. A vörösmarti Ökoturisztikai Látogatóközpont bemutatása. „Baranya Zöldút, mint lehetőség a regionális fejlődésben” c. konferencia. Zmajevac (Vörösmart, Horvátország).
1998. Debrecen, KLTE Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája
1998. Budapest, Kossuth Klub: Baranya megye gazdaságának és környezeti állapotának összefüggései.
1997. március 24-26: BGYTF Nyíregyháza, XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekció, Népesség és Település földrajzi alszekció.
1997. június 5. Siklós: “Siklós múltja, jelene és jövője”. Siklós várossá nyilvánításának 20. évfordulója alkalmából.
1997. szeptember: Előadások Pécs történetéből ’97. Pécs, Művészetek Háza
1997. november 21-22: Budapest, ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport. Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája
1996. október 7. Pécs.: Habitat Day, Településtudományi Symposium,
1996. november 28-29: Pécs. Geográfus doktoranduszok első konferenciája (szervezés)

KITÜNTETÉS:
1989: Szabó Pál emlékérem (Országos Gimnáziumi Történelem Verseny 1. hely)

TANULMÁNYUTAK:
2013 Németország – Meisen, Drezda, Berlin, Csehország – Prága, Ausztria – Carnuntum (EU)
2012 Horvátország – Krizevci (EU)
2011 Ausztria – Schiltern, Graz, Bad Blumau, Langenlois (EU)
2011 Franciaország – Elzász (EU)
1998 Németország – Tübingen (JPTE)
1998 Málta (JPTE)
1995 Franciaország – Belgium – Hollandia (FEFA)
1997 Görögország (TEMPUS)
1991 Ausztria – Észak Olaszország – Szlovénia (JPTE)

NYELVISMERET: Német középfok C-típusú nemzetközi (Goethe-Institut, ZDF), Angol alapfok

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERET:
MS operációs rendszerek, grafikai, kiadványszerkesztő és webszerkesztő szoftverek

Tudományos tevékenység, fontosabbak:

1999:
– A dél-dunántúli régió területfejlesztési programja
– A szekszárdi kistérség területfejlesztési koncepciója (műszaki és humán infrastruktúra fejlesztési alprogram)
1998:
– Völgységi Területfejlesztési Társulás területfejlesztési koncepciója (műszaki és humán infrastruktúra fejlesztési alprogram)
– Dombóvár Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának területfejlesztési koncepciója, illetve idegenforgalmi fejlesztési koncepciója (műszaki és humán infrastruktúra fejlesztési alprogram)
– A dél-dunántúli régió középtávú turizmusfejlesztési programja (infrastruktúra fejlesztés)
– Baranya megye turizmusfejlesztési programja (infrastruktúra fejlesztés)
– Részvétel a “Regionalizmus térszerkezeti és politikai vizsgálata” c. MKM programban (JPTE)
1998-2001: Témavezetés “A közlekedési pályák elhelyezkedésének hatása a településfejlődésre a dél-dunántúli régióban” c. ifjúsági OTKA kutatásban.(T026648)
1997:
– Részvétel a “Siklósvidék” Területfejlesztési Önkormányzati Társulás területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozásában (települési infrastruktúra)
– Részvétel a Háromhután és térségében az International Elite Rt. által végzett idegenforgalmi beruházás területfejlesztő hatásait vizsgáló kutatócsoportban
– Regionális tudományok ’97 Pécs (A Magyar Tudomány Napja, november 5.) konferencia főszervezője
1993-1995: A Pécsi Városi Tv-ben a Perem Plusz c. alternatív kulturális műsor szerkesztője
1995-ben önálló kutatás a Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzetben és az azt övező 14 településen (turisztikai potenciál, helyi önkormányzatok, lakosság, vállalkozások)
1994-ben részvétel a 3K (Konfliktusmegelőző és Kezelő Központ) alapítvány megbízásából, a Tabi Vállalkozói Iroda támogatásával a tabi és annak vonzáskörzetében lévő 25 település turisztikai potenciálját vizsgáló kutatócsoportban
1993 nyarán részvétel a Balatonnál és háttérterületén végzett kutatásban, amelyből 1994-ben a Balatoni Turizmusfejlesztési Koncepció készült (Lengyel Márton vezetésével)

 PUBLIKÁCIÓK:

Szász István (2014): Korszerű interpretációs eszközök az ökoturisztikai látogatóközpontokban. In: Dr. Huszti Zsolt (szerk.): Klímaváltozás és turizmus. NFA Füzetek, Pécs. pp.253-262.

István Szász – Dr. Ferenc Erdősi (1999): The Transport – Telecommunication Infrastructural Background of the Tourist Development in the South Transdanubian Region. In: Norbert Pap – István Szász – Dr. József Tóth (ed.): Geographic Issues of the Development of a Rising Region. Pécs. pp. 28-36.

Szász István (1999): Adottságok és lehetőségek a dombóvári kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez. In.: Tésits Róbert – Tóth József (szerk.): Kommunikáció térben és időben. Tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. Pécs. 1999. pp.209-233.

Szász István (1999): A természeti és az épített környezet kölcsönhatásának néhány eleme a pécsi belvárosban. In.: Font Márta – Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 5-6. Pécs Története Alapítvány, Pécs. pp. 23-30.
Szász István (1998): A természeti és az épített környezet kölcsönhatásának néhány eleme a a pécsi belvárosban. In: Tóth József – Wilhelm Zoltán: A társadalmi gazdasági aktivitás területi környezeti problémái. Pécs pp.412-420.

Szász István (1998): A Völgységi (Bonyhádi) Területfejlesztési Társulás Komplex Terület – és Településfejlesztési Koncepciója. (humán és műszaki infrastruktúra fejezetek). (Kutatási zárójelentés) Tolna Hozam Kft, Szekszárd

Szász István (1998): A dombóvári kistérség területfejlesztési koncepciója. (humán és műszaki infrastruktúra fejezetek). (Kutatási zárójelentés) Tolna Hozam Kft, Szekszárd

Szász István (1998):Az idegenforgalmi fejlesztések infrastruktúrális háttere. In.: A dél-dunántúli régió középtávú turizmusfejlesztési programja (műszaki infrastruktúra fejezet) (Kutatási zárójelentés) Dél-Dunántúli Idegenforgalmi KHT.

Szász István (1998): Javaslatok Baranya megye közlekedési-infrastuktúrális fejlesztéséhez a turizmus szempontjából. In.: Baranya megye turizmusfejlesztési programja. (Kutatási zárójelentés) Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Szász István (1997): Az angol-amerikai gazdasági és politikai jelenlét a Közép-Keleten a 19. sz. elejétől 1980-ig. Becsei József tanulmánykötet, Pécs (pp. 92-107)

Szász István (1997): Adalékok a Közép-Kelet földrajzához. Data Geographica, 1997/1 (pp.13-18)

Szász István (1997): Pécs városfejlődésének elemei, településmorfológiai sajátosságai és funkcionális változásai. OTDK dolgozat Nyíregyháza, Kézirat, Pécs (43 p.)

Pap-Korponai-Sági-Szász (1997): A “Siklósvidék” Területfejlesztési Önkormányzati Társulás területfej- lesztési koncepciójának és programjának, “Településüzemeltetés, települési infrastruktúra, településfejlesztés” c. alprogramja. Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék. (Kutatási zárójelentés), (33 p.)

Szász István (1997): Turisztikai potenciál és fejlesztési lehetőségek a Keleti-Mecsekben. Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I. Szerk: Tésits Róbert-Tóth József. JPTE TTK ÁTUT, Pécs (pp. 141-165)

Szász István (1997): Politikai regionalizáció az Európai Unióban. In: Pap Norbert-Tóth József : Európa politikai földrajza. pp. 65-80.

Szász István(1997): Regionalizmus és regionalizáció Magyarországon. In: Pap Norbert-Tóth József: A regionalizmus annotált bibliográfiája. pp. 5-14.

Szász István(1997): A Dél-Dunántúl hálózati infrastruktúrája. In: Pap Norbert-Tóth József: A regionalizmus annotált bibliográfiája. pp. 101-112.

Szász István(1997): Az International Elite Rt. Háromhuta-völgyi beruházásának térségi hatásai. (Kutatási zárójelentés 1., 4., 9. fejezet)

Szász István (1996): A pécsi városfejlődés elemei és hatásuk a város morfológiai képére. In:”Fiss hajtá- sok” 1. Településtudományi tanulmányok Pécsről (Szerk. Pap Norbert – Szász István), Közlemények a Janus Pannonius Tudományegyetem Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékéről (pp. 9-25)

Szász István (1996): Közép-Kelet a világpolitikában. A kőolaj történelemformáló szerepe a Közép-Keleten 1945-től az irak-iráni háborúig (1980). (Diplomadolgozat) JPTE BTK Modernkor történeti Tanszék (135 p.)

Szász István – Szabó Lóránd – Pap Norbert: Kistérségi településegyüttesek Tolna megyében. Poszter az 1996 nov. 21-22.-én Kecskeméten megrendezett “A területfejlesztés kulcspozíciójában a kistérségek?” c. konfe renciára. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

Szász István – Pap Norbert (1996): “A falvak reneszánsza?”, illetve a “Csinált városok” Video riport- filmek, “Habitat Day” Településtudományi Symposium, Pécs

Szász István (1995):A Keleti- Mecsek turisztikai vonzerői. A térség 14 településének adottságai, javaslatok az idegenforgalom fejlesztésére. (Diplomadolgozat) JPTE TTK Regionális Társadalomföldrajzi Tanszék (110p.)